difuzare Şi distribuire

Contribuţii Botanice poate fi distribuită la schimb cu alte publicaţii ştiinţifice din domeniu. Decizia iniţierii sau întreruperii unui schimb se ia de către comitetul de redacţie

Referenţii primesc gratuit câte 1 exemplar din volum

Autorii primesc articolul in format PDF.

Preţul unui volum este de 20 euro, sau echivalentul în lei.